قوانین:

1) آسو: برندی است که نسبت به ارائه خدمات اپلیکیشنی حوزه فروشگاهی تحت عنوان پوشش همه سوپر مارکت های محلی اقدام می‌کند.

2) اپلیکیشن: نرم‌افزار متعلق به صاحبان آسو که به منظور استفاده از خدمات آسو مارکت و آسو پخش و آسو، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی به کاربران یا طرف‌های تجاری آسو اعطا می‌شود.

2-1) قرارداد خصوصی: توافق کتبی یا الکترونیکی فی‌مابین آسو و صاحبان سوپر مارکت ها ، صاحبان سوپر مارکت ها با پیک بیرون بر و آسو ، آسو و مصرف کنندگان به جهت بهره‌برداری موقت از نرم‌افزارهای آسو.

3) اپلیکیشن آسومارکت: خدمات نرم‌افزاری که توسط آسو به منظور فروش اقلام فروشگاههای ارائه می‌شود.

4) اپلیکیشن آسو پخش: خدمات نرم‌افزاری که توسط آسو و با همکاری طرف تجاری و روی نرم‌افزار آسو مارکت به پیک ارائه می‌شود.

5) اپلیکیشن آسو: خدمات نرم افزاری که توسط آسو به منظور استفاده از خدمات به کاربران ارائه می شود.

6) کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از صاحب سوپر مارکت، پیک بیرون بر و مصرف کننده که برابر شرایط و قوانین حاضر از طریق اینترنت به اپلیکیشن متصل و از خدمات آسو بهره مند می شود.

7) طرف تجاری: انواع سوپر مارکت ها که برابر قرارداد خصوصی از طریق احراز هویت و ارائه حساب و اتصال به درگاه ، حق بهره‌برداری موقت از اپلیکیشن را با نام تجاری خود دارند.

8) کاربر پیک: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن آسو پخش از طریق آسو مارکت(صاحب سوپر مارکت) برای دریافت و ارائه خدمات ثبت‌‌نام کرده ‌است.

9) کاربر: شخص حقیقی است که دراپلیکیشن آسو برای خرید از سوپر مارکت های محلی و خدمات آسو ثبت‌‌نام کرده‌ است.

10) حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات آسو در اپلیکیشن ایجاد کرده‌اند.

11) اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در آسو قرار داده می‌شود، اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود یا اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره‌برداری از خدمات آسو توسط آسو تولید یا در اختیار آسو قرار داده می‌شود.

12) قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.

13) سایت asuo.ir فقط جنبه اطلاع رسانی وآموزشی برای کاربران دارد.

14) اپلیکیشن های آسو مارکت و آسو پخش و آسو تنها نرم افزار های رسمی آسو هستند که خدمات واسط خرید و فروش اقلام سوپر مارکتی مورد نیاز کاربران را انجام می دهند.